Zoektocht

Waarschijnlijk ben je op deze site terecht gekomen, omdat je hulp zoekt voor je kind.

Je merkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit. Misschien hebben jullie een vervelende situatie meegemaakt en lopen daarin vast. Misschien reageert je kind met veel boosheid of angst of klaagt het over buikpijn en hoofdpijn. Of de prestaties op school lopen terug. Allemaal gedrag waarmee het kind aangeeft 'het is niet oké met mij'.

Dan is het fijn als er iemand meekijkt. Die mogelijkheid heb ik in de spelkamer met je kind en in gesprek met jullie als ouder. Speltherapie biedt vaak een oplossing. In de spelkamer ga ik samen met je kind, al spelend, op zoek naar vertrouwen, kracht, moed, troost, hoop en plezier.

Neem contact met me op, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Wat is speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij spel centraal staat. Daarbij is spel de taal die een kind goed spreekt en verstaat. Via spel kunnen kinderen zich uiten en de wereld ontdekken. Hierin zijn kinderen dan bezig om zich zowel op persoonlijk als op sociaal gebied te ontwikkelen.

Als je kind het lastig vind om gedachten en gevoelens woorden te geven, dan kan het daar bij mij over spelen. Ik kijk en luister naar het spel en speel mee, om je kind te leren begrijpen. Ook kan de realiteit verandert en hanteerbaar gemaakt worden, waarmee een kind controle krijgt over zijn angsten of boosheid. Daarnaast kunnen nare ervaringen uitgespeeld en gedeeld worden.

Al spelend komt de problematiek en de pijn aan de oppervlakte en kan een kind dit in zijn spel uitspelen en delen. Zo kan ik met je kind ontdekken wat er speelt. Daarbij gaan we op zoek naar oplossingen en nieuwe veerkracht. Ook wel te omschrijven als het vergroten van het vermogen van het kind om te kunnen herstellen van tegenslag.

Door je kind aan te melden voor speltherapie kunnen we samen werken aan herstel van het gewone leven. Het is fijn als je kind zich weer oké voelt.

Verloop van het traject

Intake -Als je je kind aanmeld dan kan ik bij je thuis komen voor een intake gesprek. We kunnen samen de hulpvraag verwoorden en ik luister naar jullie levensverhaal.

Observatie -Daarna ga ik vier keer met het kind spelen als observatieperiode. In deze sessies luister ik naar het kind om te ontdekken wat er speelt. Hierbij gebruik ik de bouwstenen van Truus Bakker om te ontdekken hoe de ontwikkeling van je kind verloopt en wat er nodig is.

Oudergesprek -In een oudergesprek bespreken we of we verder gaan met speltherapie en aan welke doelen we gaan werken. Ook geef ik aan hoeveel spelsessies ik denk nodig te hebben.

Spelsessies. Elk kind is anders en daarmee elke hulpvraag. Ik stem af op het kind en jullie mogelijkheden. Meestal ligt de behandeling tussen de 15 en 30 sessie

Oudergesprek -Regelmatig  wordt een oudergesprek ingepland. Hiermee stemmen we op elkaar af.

Afsluiting -Als jullie hulpvraag is beantwoord en de doelen zijn behaald, werken we toe naar een afscheid.

 

Mogelijke hulpvragen:

*Mijn kind zit niet lekker in zijn vel. Wat is er aan de hand?

*Mijn kind heeft veel buikpijn of hoofdpijn en er is geen medische oorzaak. Waar komt het dan vandaan?

*Hoe krijgt mijn kind meer zelfvertrouwen?

*Mijn kind heeft moeite met het uiten van zijn emoties. Wat heeft mijn kind nodig?

*Mijn kind heeft last van faalangst. Hoe ga ik daarmee om?

*Mijn kind heeft te maken met een ziekte of beperking.

*Mijn kind is veel boos/ angstig/ verdrietig.

*Ik weet niet hoe ik om moet gaan met het gedrag van mijn kind.

*Mijn kind is hooggevoelig/hoogbegaafd en ik begrijp mijn kind niet.

*Mijn kind heeft te maken met het verlies van belangrijke personen in zijn omgeving. Hoe ga ik daarmee om?

*Mijn kind heeft moeite met een verhuizing.

*Mijn kind vindt het moeilijk dat we gescheiden zijn.

*Hoe kan het kind met een oorlog- of vluchtverhaal, de ervaringen een plek geven en zich blijven ontwikkelen?

* of nog anders