Vergoedingen

Er zijn verschillende zorgverzekeraars die speltherapie gedeeltelijk vergoeden. Het valt onder alternatieve geneeswijzen of psychosociale hulpverlening in een aanvullend pakket.

Informeer altijd eerst bij uw zorgverzekeraar of deze tot vergoeding overgaat en welke voorwaarden daarbij gesteld worden. U kunt ook kijken op zorgwijzer.nl. Hier kunt u vinden welke verzekeringen speltherapie vergoeden.

Als er geen vergoeding mogelijk is, dan kunnen kosten worden afgetrokken bij de belastingaangifte, onder de post “Bijzondere Ziektekosten”.


Er bestaat een mogelijkheid tot het vergoeden van speltherapie via de bijzondere bijstand. De voorwaarden voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente. Bij de sociale dienst van de gemeente kan hierover informatie opgevraagd worden.
Soms kunnen de kosten betaald worden uit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Informeer hiervoor bij de gemeente of het CJG.

 

Mijn diploma PSBK (medische basiskennis) heb ik gehaald. Dit is voor sommige zorgverzekeringen een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoedingen.

Aangesloten bij

Om mijn werk goed te kunnen blijven doen ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Speltherapie (NVVS) en de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en om mijn professie te waarborgen volg ik intervisie, supervisie en bijscholing.

Ik ben geregistreerd bij het RBCZ. Het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg. Zorg waarbij we oog hebben voor de hele mens en zijn netwerk. Ik heb me ook aangesloten bij de NCKT, een christelijk netwerk van kindertherapeuten. We kunnen met elkaar en van elkaar leren.

Kosten

30 euro voor een intake (dit kan bij u aan huis)

70 euro per spelsessie

60 euro per oudergesprek

Een afspraak die 24 uur van te voren is afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.

Werkdagen

Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag.

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunnen we een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen of u kunt een klacht indienen bij de Nibig. Mijn praktijk is hiervoor bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vindt u op https://nibig-geschillencommissie.nl.